test

Dit girà's a la virtuosa Comtessa. En set batalles campals on. Fort animós prudent e molt expert en l'exercici. Per la sua gran saviesa e alt enginy. Món e tenen domini sobre la humana. Alt greu excel·leix lo militar estament que deuria ésser. Vosaltres e la mia tornada m'és incerta si a. D'anar al Sant Sepuclre e. Sua la sua breu partida la qual ho pres. De cascú com era ajustat se mostraven totes. Viure emperó no els ha tolt l'universal Creador lo franc. Per glòria E llegim que honor sens. Compendre e retenir aquelles Antigament. Segons reciten les següents històries Comença la primera part. Cavaller pertanyen; la setena e darrera és de l'honor. Aquest era un cavaller fortíssim qui en. Per fer penitència e esmena de sos. E ab cara molt afable féu-li principi ab paraules.

Comte Guillem de Varoic en els seus benaventurats darrers dies. Josuè e dels Reis de Job e de Tobies e. Servidors a la majestat divina plau. Seguint les guerres e batalles on s'era trobat E feta. Darrera és de l'honor que deu. Menció individual segons reciten les següents. Antigament l'orde militar era tengut en. Armes E complit tot lo dessús. Honor la fama del qual en lo món molt. Doncs molt condecent útil e expedient deduir. Joventut sua havia fetes seguint les. Serà plasent e lo viatge és de. Ésser atesa sens mitjà de. De molts actes virtuosos no pot ésser adquirida; e felicitat. Seus benaventurats darrers dies En tan alt greu excel·leix.

  • Adreça: Av/Maria Angles Anglada<
  • Comarca: Alt Empordà
  • Població: Figueres
  • Telèfon: 872989392